Hin ti, FLC đã có d án đu tiên ti Qung Ninh là Qun th du lch ngh dưỡng FLC H Long. D án có tng mc đu tư 3.400 t đng, được khi công tháng 03/2016. FLC H Long vi các hng mc sân golf 18 h, Trung tâm hi ngh quc tế 1.500 ch, gn 1.000 phòng khách sn và bit th ngh dưỡng 5 sao d kiến s bt đu hot đng t cui năm nay và s được khánh thành toàn b vào quý II/2017.

Tuy nhiên, ngoài d án Qun th du lch ngh dưỡng FLC H Long, Tp đoàn FLC d đnh s tiếp tc đu tư xây dng mt tòa tháp cao t 50-60 tng như mt biu tượng ca thành ph H Long. Tp đoàn cũng s tiếp tc nghiên cu trin khai các d án khác ti đim đến du lch ni tiếng này.

Ti bui làm vic vi lãnh đo tnh Qung Ninh mi đây, ông Đng Tt Thng, Phó tng giám đc Tp đoàn FLC cho biết, s dĩ FLC quyết đnh chn Qung Ninh làm mt trong nhng trng đim đu tư ca Tp đoàn trước hết bi v thế, tim năng ca tnh trên bn đ du lch trong nước và khu vc.

Sân golf FLC H Long s đi vào hot đng t tháng 12/2016

“Và quan trng hơn là bi chúng tôi nhn thy đây là mt trong nhng đa phương có môi trường đu tư tt nht c nước. Lãnh đo và chính quyn các cp ca Tnh rt quyết tâm trong mi gi đu tư; sát cánh, đng hành cùng nhà đu tư. Nhng điu này chúng tôi cm nhn được qua nhiu ln tiếp xúc, làm vic vi lãnh đo tnh cũng như trong quá trình trin khai d án FLC H Long”, ông Thng nhn mnh v lý do chn Qung Ninh là nơi đu tư chiến lược tiếp theo ca Tp đoàn.

V phía đa phương, lãnh đo tnh Qung Ninh cũng cam kết s tiếp tc h tr, đng hành cùng FLC trong thi gian ti./.