Năm nay, các thí sinh được phép đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

17h ngày 16/5/2021, hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc thời gian đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở hình thức đăng ký trực tuyến. Trước đó, hình thức đăng ký trực tiếp đã kết thúc từ ngày 11/5.

Theo thống kê, có 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, trong đó có hơn 40.500 thí sinh tự do, chiếm 3,97%.

Số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích chỉ xét tốt nghiệp là hơn 222.500, chiếm 21,79%.

Số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là gần 36.000, chiếm 3,5%.

Số thí sinh vừa xét tốt nghiệp, vừa tham gia tuyển sinh là hơn 763.000, chiếm 74,71%.

Tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký là hơn 3,8 triệu. Trong đó, nguyện vọng 1 gần 792.000 lượt đăng ký, chiếm trên 99% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển, nguyện vọng 2 là 690.000, nguyện vọng 3 là 579.000, nguyện vọng 4 và 5 lần lượt là 455.000 và 350.000. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, các thí sinh được phép đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, tuy nhiên, các nguyện vọng phải được xếp theo thứ tự ưu tiên.

Cũng theo kết quả thống kê, năm nay, có 346.399 thí sinh lựa chọn bài thi môn Khoa học tự nhiên (chiếm 33,92%); 546,041 thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội (chiếm 53,46%).

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8/7, tương tự năm 2020. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT dự thi 4 bài, gồm 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội (do thí sinh tự chọn); thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Sau khi có kết quả kỳ thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng tối đa 3 lần. Thời gian dự kiến điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 7/8 đến 17h ngày 17/8/2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên phương án tổ chức kỳ thi an toàn, trường hợp cần thiết, Bộ sẽ tổ chức thi thành nhiều đợt, đảm bảo công bằng và an toàn cho thí sinh./.