Năm 2021, GEE ghi nhận tổng doanh thu thuần 18.714 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện thực tế, năm 2021, Công ty thông qua kế hoạch ci trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, hiện đã tạm ứng 4% và phần còn lại 16% sẽ thực hiện trong năm 2022. Năm nay, Công ty dự kiến nâng mức trả cổ tức lên 40%, bằng tiền và cổ phiếu.

Gelex Electric trình ĐHCĐ kế hoạch niêm yết sàn HOSE, mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 144%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thiết bị điện Gelex - Gelex Electric

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2022, Tổng Giám đốc Gelex Electric Nguyễn Trọng Trung cho biết, Công ty dự kiến sở hữu trực tiếp 51% vốn tại CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh; thoái vốn tại Hạ tầng Gelex; phát triển hoạt động mua bán điện trong các khu công nghiệp trong hệ thống Gelex…

Đối với khối Thiết bị điện, Công ty dự kiến tiếp tục hoàn thành phát triển sản phẩm mới bao gồm: sản xuất tủ trung thế, công tơ điện từ AMI tại CTCP Thiết bị đo điện EMIC; máy biến áp 220 kV; hoàn thành việc nâng cấp dây chuyển CCV-line cáp ngầm trung thế tại Cadivi; thực hiện hoàn thiện các sản phẩm theo hướng nâng cao năng lực sản xuất máy biến áp Thibidi…

Tại khối phát điện, khai thác vận hành đảm bảo an toàn tin cậy và nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả phát điện của các dự án điện gió, điện mặt trời tại Công ty TNHH Phát điện Gelex, CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị…

Năm 2022, GEE dự kiến chào bán 34 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương 10,18% tổng số cổ phiếu dự kiến lưu hành sau chào bán để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.340 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để nhận chuyển nhượng tối đa 49% vốn điều lệ tại Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – CTCP. Trong trường hợp không sử dụng hết sẽ bổ sung vào vốn lưu động.

Ban Lãnh đạo Gelex Electric cũng đã trình ĐHCĐ kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). Thời gian dự kiến thực hiện là sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Cũng tại ĐHCĐ, chia sẻ về tình hình thị trường ngành sản xuất thiết bị điện vốn là mảng sản xuất cốt lõi của Gelex Electric, đại diện Ban lãnh đạo GEE cho biết, trong năm 2021, trong mảng cốt lõi là sản xuất thiết bị điện, Gelex Electric và các công ty thành viên đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khi hầu hết đều có kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, với lợi thế về quy mô, tài chính năng lực sản xuất dẫn đầu thị trường cũng như thương hiệu cạnh tranh, Gelex Electric và các công ty thành viên vẫn tự tin tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu thị trường cũng như giữ vững thị phần.

Liên quan tới kế hoạch mở rộng đầu tư thông qua M&A, theo kế hoạch của HĐQT, một trong những hoạt động của Công ty trong năm 2022 là tiếp tục M&A một số đơn vị hoạt động hiệu quả làm tăng giá trị cốt lõi cho công ty. GEE sẽ tăng tỷ lệ sở hữu thông qua mua lại 51% cổ phần của một đơn vị sản xuất thiết bị điện cao áp MEE, tiếp tục nâng sở hữu Thibidi từ 80,87% lên 90,71% và dự kiến tiếp tục nâng sở hữu tại CTCP Thiết bị điện Đông Anh lên 49%. Công ty sẽ tập trung triển khai kế hoạch đã đặt ra, nếu có các cơ hội khác có thể gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, HĐQT sẽ cân nhắc đưa ra quyết định phù hợp.

Về kết quả kinh doanh quý I/2022, Ban lãnh đạo Gelex Electric cho biết, theo số liệu tính toán, tổng doanh thu hợp nhất trong quý I/2022 đạt 4,494 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ và ước đạt 23.5% kế hoạch năm. Lợi nhuận quý I/2022 đạt 408 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ và ước đạt 15.5% kế hoạch năm. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng việc tăng trưởng không phân bổ đồng đều trên các lĩnh vực Gelex Electric đang hoạt động. Lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, dây cáp điện có tăng trưởng cao về lợi nhuận. Trong khi đó, mảng sản xuất máy biến áp, động cơ điện chịu ảnh hưởng rất lớn về giá nguyên vật liệu nên lợi nhuận không tăng trưởng.

Tuy nhiên, đánh giá tổng thể về cơ hội hoàn thành kế hoạch năm 2022, HĐQT tin rằng, với sự nỗ lực của đội ngũ, năng lực của hệ thống và sự ủng hộ của cổ đông, Công ty có đủ năng lực để hoàn thành kế hoạch đề ra./.