Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, mã chứng khoán BHN đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 5.391,6 tỷ đồng doanh thu, 255,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 6,5%. Kế hoạch này sẽ được Ban điều hành BHN trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021, diễn ra ngày 28/4 tới xem xét thông qua.

Năm nay, BHN đặt kế hoạch tiêu thụ được 1,8 triệu lít nước đóng chai UniAqua. Ảnh: BHN

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 đều suy giảm mạnh so với kết quả đạt được trong năm qua. Năm 2020, BHN đạt 5.893,8 tỷ đồng doanh thu, 625,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (lần lượt tăng 39% và 152,2% so với kế hoạch), dự kiến chia cổ tức 15,5%.

Kế hoạch kinh doanh thận trọng của BHN được đưa ra trong bối cảnh Ban điều hành của Tổng công ty nhận định, năm nay tiếp tục là một năm nhiều thách thức với BHN. Theo nhận định của Bộ Y tế, cuộc chiến với Covid-19 không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm nay, mà thậm chí kéo dài cả năm 2021. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như: du lịch, khách sạn, vận tải… tiếp tục gánh chịu những tổn thất lớn. Điều này khiến thu nhập của nhiều người lao động sụt giảm, không ổn định. Những khó khăn này sẽ trực tiếp tác động, làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm: bia, rượu, nước giải khát.

Các đối thủ cạnh tranh với BHN liên tục tung ra thị trường các sản phẩm mới, đồng thời thực hiện các chương trình khuyến mại đến người tiêu dùng cả năm, nên khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của BHN thêm thách thức.

Để đạt kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021, BHN có chiến lược tăng cường độ phủ các sản phẩm cả về lượng và chất trên toàn thị trường miền Bắc, gia tăng nhanh chóng ở thị trường miền Trung và miền Nam. BHN tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí sản xuất, chi phí và áp lực xả thải ra môi trường trên toàn hệ thống sau khi đã thử nghiệm thành công tại Tổng công ty.

Cùng với tiếp tục triển khai thoái vốn ở các đơn vị đầu tư ngoài ngành, trong năm nay, BHN có kế hoạch triển khai Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV thương mại Habeco; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư hệ thống lọc bia, nâng cao năng lực chiết rót, bổ sung bồn chứa lên men… để tăng năng suất, hiệu quả các dây chuyền sản xuất./.