Hợp đồng được ký ngày 24/5/2021 về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ký kết với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Lễ ký kết Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước”

Phạm vi Hợp đồng được ký kết bao gồm số lượng đặt hàng như sau: (1) Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; (2) Công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; (3) Công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác. Thời gian thực hiện Hợp đồng từ 00h00 ngày 01/01/2021 đến 24h00 ngày 31/12/2021; Tổng giá trị Hợp đồng là 2.821.900.000.000 đồng.

Theo Hợp đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dung và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Sau khi ký Hợp đồng, trong vòng 05 ngày làm việc, Bên A (Bộ Giao thông vận tải ) sẽ tạm ứng cho Bên B (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) 50% giá trị phần công việc. Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao giữa 02 bên thực hiện đúng quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều thống nhất chỉ đạo: “Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khẩn trương trao đổi, bàn bạc, đàm phán trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao để đi đến thống nhất những nội dung cơ bản của Hợp đồng; Sau khi hợp đồng được ký kết, yêu cầu 02 bên khẩn trương triển khai nhanh những nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia nhằm đảm bảo hoạt động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn , chính xác; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng, thu nhập, đời sống của người lao động ngành đường sắt. Trong quá trình thực hiện, hai bên trao đổi, thống nhất, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung còn vướng mắc để có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng một cách liên tục, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật”.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 636/TTg-CN ngày 19 tháng 5 năm 2021, yêu cầu “Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5/2021; Tổng công ty ĐSVN tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật”.

Tiếp đó ngày 20/5/2021, Bộ Giao thông vận tải cũng đã có Văn bản số 4521/BGiao thông vận tải -KCHT chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.