Thứ bảy 03/06/2023 12:17 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Quản lý cơ sở giáo dục phải đảm bảo công khai, minh bạch
4 rủi ro quản lý thường gặp của người mới khởi nghiệp
Cải thiện đáng kể quy trình quản lý với BPR
Tư duy rộng hơn với cấu trúc 7-S trong quản lý
Cảm thông và thấu hiểu: Kỹ năng quan trọng của người quản lý
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022