Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Phùng Quốc Chí, Phó trưởng Ban Soạn thảo, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, một trong những điểm sáng của Luật Hợp tác xã năm 2023 là các cải cách, nhằm tạo thuận lợi tối đa trong khâu gia nhập thị trường của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để các nội dung của Luật đi vào cuộc sống, ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng 2 Nghị định và 1 Thông tư để triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, trong đó có Nghị định quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thời hạn hoàn thành là tháng 3/2024.

Họp Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Với mong muốn xây dựng dự thảo Nghị định đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định là bám sát, cụ thể hóa các quy định của Luật Hợp tác xã, nhằm cụ thể hóa những đổi mới, cải cách trong công tác đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đối tượng này khi gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường, đồng thời đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã.

Dự thảo Nghị định dự kiến bao gồm một số nội dung cơ bản như: hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức lại, tạm ngừng, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử…

Cũng tại cuộc họp, Ban soạn thảo cùng đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận về các nội dung của dự thảo Nghị định như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, kết cấu và các nội dung chính của Nghị định, đồng thời tập trung lấy ý kiến góp ý đối với một số nội dung cụ thể như: (i) Cơ quan đăng ký Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; (ii) Việc ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác; (iii) Văn bản ủy quyền của thành viên tổ hợp tác cho người đại diện; (iv) Quy trình chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; (v) Nội dung quản lý nhà nước đối với đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trên cơ sở các ý kiến đóp góp của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị định với tinh thần trách nhiệm và tinh thần cầu thị cao nhất. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sẽ được gửi xin ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.../.