Cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 6 - 10/2 bằng VND đạt xấp xỉ 1.026.807 tỷ đồng, bình quân 205.361 tỷ đồng/ngày, giảm 121.935 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 270.881 tỷ đồng, bình quân 54.176 tỷ đồng/ngày, giảm 16.231 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần từ ngày 6-10/2 giảm
Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần từ ngày 6 - 10/2 đạt khoảng 270.881 tỷ đồng, giảm 16.231 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (90% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (6% tổng doanh số giao dịch VND). Tương tự, đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 87% và 8%.

Đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, tuần từ ngày 6 - 10/2 lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm; 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 5,65%/ năm, 5,95%/năm và 7,41%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước. Cụ thể: lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giữ ở mức 4,42%/năm, 4,48%/năm và 4,84%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 6-10/2/2023 (nguồn: SBV)

Trên thị trường ngoại tệ và tỷ giá, từ ngày 6 - 10/2, tỷ giá tăng nhẹ. Ngày 6/2, tỷ giá mua, bán USD/VND niêm yết cuối ngày trên website của Vietcombank ở mức 23.300/23.640 VND/USD, tăng 20 VND/USD so với tỷ giá cuối ngày làm việc cuối tuần trước đó (3/2). Cuối ngày 10/2, tỷ giá niêm yết ở mức 23.405/23.745 VND/USD, tăng 105 VND/USD so với tỷ giá ngày 6/2.../.