Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vi phạm quy định về thuế nên Công ty cổ phần Alphanam E&C, mã chứng khoán AME niêm yết trên HNX vừa bị xử phạt.

Lại vi phạm về thuế, Công ty Alphanam E&C vừa bị xử phạt
Công ty Alphanam E&C thường xuyên vi phạm về thuế

Theo đó, cùng với vi phạm về chưa kê khai phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, giao dịch liên kết, Công ty còn ghi nhận vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp giá trị hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh không đủ hồ sơ theo quy định, trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi không đủ hồ sơ theo quy định, chưa điều chỉnh giảm chi phí lãi vay được trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, giao dịch liên kết, dẫn đến tăng thuế thu nhập doanh nghiệp qua thanh tra là hơn 2 tỷ đồng…

Một hành vi vi phạm nữa của Công ty cổ phần Alphanam E&C là khấu trừ một số hoá đơn mua vào của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh không đủ hồ sơ theo quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ qua thanh tra là hơn 41,9 triệu đồng.

Với hàng loạt hành vi vi phạm trên, Công ty cổ phần Alphanam E&C vừa bị Cục Thuế TP. Hà Nội xử phạt với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 2,8 tỷ đồng.

Điều đáng nói là Công ty cổ phần Alphanam E&C thường xuyên vi phạm về thuế. Theo đó, liên tiếp trong các năm 2019 - 2020, Công ty cũng bị Cục Thuế TP. Hà Nội xử phạt nhiều lần do nhiều vi phạm về thuế, trong đó năm 2019 tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 2,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/12, cổ phiếu AME ở mức 11.400 đồng/cổ phiếu./.