Bộc lộ bất cập

“Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Qua rà soát nhiều luật, Văn phòng Quốc hội thấy có khoảng hơn 20 văn bản luật ban hành gần đây có quy định về thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ cụ thể của UBTVQH. Tuy nhiên, những quy định này chưa được cập nhật, sửa đổi, bổ sung trong Quy chế năm 2015. Mặt khác, Quy chế năm 2015 đã bộc lộ những bất cập, một số quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn nên cần sửa đổi…”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, khi trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về ban hành Quy chế làm việc của UBTVQH (sửa đổi) trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để thẩm tra dự thảo Quy chế này.

“Làm mới” quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, cần sửa đổi, bổ sung khoảng 49/74 điều trong Quy chế năm 2015... Ảnh: QH

Bà Ngần cho biết, trên cơ sở nghiên cứu, rà soát và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan hữu quan, Văn phòng Quốc hội nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung khoảng 49/74 điều trong Quy chế năm 2015. Nội dung phần lớn là cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số vấn đề, quy trình, thủ tục để bảo đảm khắc phục việc thiếu quy định xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra; phù hợp với tình hình triển khai các hoạt động trong thực tế và thống nhất với các quy định tại một số luật mới ban hành. Trong đó, một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung như: quy định trình tự, thủ tục thực hiện cho ý kiến bằng văn bản; xem xét báo cáo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại các phiên họp thường kỳ; sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức phiên họp UBTVQH…

“Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, dự thảo Quy chế (sửa đổi) bổ sung quy định về các hình thức họp trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến đối với phiên họp thường kỳ, các cuộc họp, hội nghị khác do UBTVQH tổ chức; quy định về phiên họp chuyên đề, phiên họp bất thường; quy định hình thức biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử…”, bà Ngần cho hay.

Tăng tính chuyên nghiệp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết sửa đổi Quy chế làm việc của UBTVQH nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời, khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện Quy chế hiện hành...

“Những gì luật đã có quy định cụ thể như: quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình tổ chức hoạt động giám sát…, thì không quy định lại trong Quy chế này, mà dẫn chiếu đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát. Chỉ những nội dung luật không quy định về quy trình thủ tục, thì mới quy định trong Quy chế. Đề nghị bổ sung việc xem xét quyết định ban hành văn bản của UBTVQH theo quy trình, thủ tục rút gọn…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường đề xuất.

“Làm mới” quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý tất cả các cơ quan liên quan, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH đều phải quan tâm cho ý kiến vào dự thảo Quy chế này để bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, không bỏ sót đầu việc. Ảnh: QH
Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị nghiên cứu quy định về tiếp nhận và trả lời văn bản của UBTVQH; việc theo dõi đôn đốc thực hiện chỉ đạo, ý kiến kết luận của UBTVQH, lãnh đạo Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cách thiết kế các điều khoản quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện đối với từng thẩm quyền của UBTVQH không thể bao quát hết các nhiệm vụ và chưa thực sự thích hợp với quá trình đang nghiên cứu, đổi mới hoạt động của UBTVQH. Vì vậy, cần xem xét để quy định một cách khái quát liên quan đến quy trình giải quyết công việc bằng hình thức họp. Đồng thời, bổ sung quy trình xin ý kiến bằng văn bản liên quan đến thời hạn, việc gửi phiếu xin ý kiến, việc tổng hợp ý kiến. Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm quy định một cách khái quát, đầy đủ, toàn diện, không bỏ sót nội dung công việc…

“Một trong những yếu tố góp phần vào thành công chung trong hoạt động của Quốc hội, UBTVQH thời gian qua đó chính là việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, chi tiết, từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, nội dung này chưa được thể hiện rõ trong dự thảo Quy chế sửa đổi. Vì vậy, cần quan tâm thêm đến các vấn đề như khái niệm chương trình công tác; xây dựng chương trình công tác theo năm, theo tháng, quý; danh mục chương trình công tác…”, ông Định lưu ý.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, các thành viên Ủy ban thống nhất trình nội dung này để UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 8 tới, đồng thời đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo.../.