Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có tiềm năng lớn trong việc phát triển quan hệ thương mại. Hiện nay, mặc dù Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả hai bên. Điều này cho thấy, còn nhiều cơ hội và tiềm năng để hai nước cùng tăng cường hợp tác thương mại.

Lưu ý khi đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại với đối tác Ấn Độ
Còn nhiều cơ hội và tiềm năng để tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ

Trong thời gian gần đây, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã nhận được phản hồi từ một số doanh nghiệp Việt Nam về khó khăn trong giao dịch với đối tác Ấn Độ, bao gồm việc kiểm tra uy tín đối tác, việc thực hiện giao nhận hàng hóa và thanh toán tiền mặt, cũng như các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó, một trong những yếu tố quan trọng là thiếu hiểu biết về đối tác, điều khoản hợp đồng, đặc biệt là điều khoản thanh toán. Nhiều trường hợp, việc trao đổi thông qua tin nhắn dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam khi xảy ra tranh chấp.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển thương mại với Ấn Độ và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đang tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn thông tin cũng như cảnh báo doanh nghiệp.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã giới thiệu các nguồn thông tin đáng tin cậy, bao gồm các trang web và cổng thông tin, như: https://www.mca.gov.in; www.dgft.gov.in; www.indiantradeportal.in; www.agriexchange.apeda.gov.in

Đây là các địa chỉ mà các doanh nghiệp có thể tìm hiểu về yêu cầu và quy định của thị trường, thuế, đối tác và các thông tin khác liên quan. Điều này rất quan trọng để các doanh nghiệp có thể nắm bắt thông tin cần thiết và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình kinh doanh với đối tác Ấn Độ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý đến quy trình thực hiện giao dịch, bắt đầu từ khi nhận được yêu cầu cho đến khi hoàn thành hợp đồng. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể theo dõi các thông tin cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ địa chỉ Email: in@moit.gov.vn; trade@vietnamembassydelhi.in./.