Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 10-22/5, công chức trên có làm việc tại Tổng cục Thuế, ở địa chỉ 123 Lò Đúc, Hà Nội. Thực hiện các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổng cục Thuế đã chủ động liên hệ với CDC Hà Nội, đồng thời thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của CDC Hà Nội và các cơ quan y tế: Đã chủ động phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan; có yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại trụ sở Tổng cục Thuế trong ngày 24/5/2021, tạm thời ở lại cơ quan để triển khai công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Tổng cục Thuế cũng đã chuẩn bị kịch bản trong trường hợp cơ quan có ca mắc Covid-19, nhằm sẵn sàng công tác khoanh vùng dập dịch, đảm bảo mọi hoạt động của Tổng cục Thuế./.