Năm 2015, Hà Tĩnh đã tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; ban hành, thực hiện các cơ chế chính sách; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; đảm bảo ổn định chính trị, xã hội để nhà đầu tư yên tâm khi đến với Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã kiên trì và quyết liệt trong quá trình giải phóng mặt bằng, áp dụng các chính sách ưu đãi và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Hà Tĩnh luôn có sự ưu đãi tối đa cho các nhà đầu tư, như: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp... Tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết mặt bằng sạch cho doanh nghiệp, trong đó, các dự án lớn được ưu tiên. Đối với các thủ tục hành chính, Hà Tĩnh luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tối đa về mặt thủ tục với quan điểm phục vụ doanh nghiệp.

Khu kinh tế Vũng Áng - Điểm thu hút vốn FDI lớn của Hà Tĩnh

Năm 2015, Tỉnh có 5 dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký điều chỉnh tăng là 605,23 triệu USD. Tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng là 726,23 triệu USD (đăng ký mới 121 triệu USD + điều chỉnh tăng 605,23 triệu USD). Số vốn FDI thực hiện đạt 3,240 tỷ USD.

Hiện đã có 10 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Hà Tĩnh, bao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Úc, Mỹ, Thái Lan, Philipines, Lào, Trung Quốc. Hiện nay, trong số 4 quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam thì trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 3 nước (Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc).