Cụ thể, tháng 12/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 46.759 xe, bao gồm: 36.8594 xe du lịch, tăng 33% so với tháng trước; 9.294 xe thương mại giảm 10%; 606 xe chuyên dụng, giảm 1% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 25.686 xe, tăng 23% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 21.073 xe, tăng 19% so với tháng trước.

Tính cả năm 2021, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 304.149 xe, tăng 3% so với năm 2020. Theo đó, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 3%; xe thương mại tăng 17% và xe chuyên dụng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 01 đến tháng 12/2021

Năm 2021, sản lượng tiệu thụ ô tô trong nước tăng 3% so với năm 2020
Nguồn: VAMA

Số liệu tiêu thụ của VAMA cho thấy, tháng 12 tiếp tục duy trì xu hướng tăng về sản lượng tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam. Đây cũng là tháng tăng thứ 4 liên tiếp trong 6 tháng cuối năm 2021 và là nguyên nhân chính khiến sản lượng tiêu thụ ô tô của năm 2021 cao hơn so với năm 2020. Trước đó, thị trường ô tô ghi nhận 5 tháng liên tiếp sản lượng tiêu thụ giảm.

Có thể nói, những tín hiệu tích cực của thị trường những tháng cuối năm 2021 là động lớn cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong năm 2022. Mặc dù, sự tăng trưởng nhanh này, có tác động lớn từ chính sách thuế của Bộ Tài chính.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 12/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 43.526 chiếc, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 19% so với tháng trước. Trong tháng này, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 15.290 chiếc, chiếm 35,1% thị phần, giảm 4% so với năm 2020 và tăng 14% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 12.424 chiếc, chiếm 28,5 thị phần, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 25% so với tháng trước; tiếp đến là Mitsubishi tiêu thụ được 4.742 chiếc, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 47% so với tháng trước; Honda tiêu thụ được 4.292 chiếc, tăng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 116% so với tháng trước; Ford tiêu thụ được 2.346 chiếc, giảm lần lượt 40%...

Kết thúc năm 2021, sản lượng tiêu thụ cụ thể các thành viên như sau: Trường Hải tiêu thụ được 104.257 chiếc, chiếm 37,2% thị phần, tăng 35,5% so với năm 2020; Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 67.533 chiếc, chiếm 24,4 thị phần, tăng 24.9% so với cùng kỳ năm 2020; Mitsubishi tiêu thụ được 27.243 chiếc, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020; Ford tiêu thụ được 23.708 chiếc, tăng 8,7%; Honda tiêu thụ được 21.698 chiếc, tăng 8,6% so với năm 2020…/.