Theo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, kết thúc năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, song Than Hà Tu vẫn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mục tiêu tiến độ đề ra. Cụ thể, khối lượng đất đá bóc tổng số đạt 42,1 triệu m3, đạt 105,2% kế hoạch năm; Than nguyên khai khai thác trên 2,1 triệu tấn, đạt 105 % kế hoạch năm, trong đó, Công ty đã hoàn thành sản lượng TKV giao tăng thêm 100.000 tấn; chế biến tăng thêm 250.000 tấn than chất lượng cao; Than sàng tổng số 2.175 tấn, đạt 108,2% kế hoạch năm; Than tiêu thụ trên 2,1 triệu tấn, đạt 100,4% kế hoạch năm, trong đó, than chất lượng cao cám 4a trở lên đạt 509,6 nghìn tấn, đạt 199,8% kế hoạch Tập đoàn giao; Doanh thu đạt trên 3.400 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoach năm; Lợi nhuận trên 52 tỷ đồng, bằng 201,2% kế hoạch năm; Tiền lương bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người-tháng, đạt 119,8% kế hoạch năm.

Năm 2022, Than Hà Tu phấn đấu doanh thu 3,8 nghìn tỷ đồng, tiêu thụ 2,5 triệu tấn than
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022 Công ty cổ phần Than Hà Tu

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao nhằm đảm bảo duy trì, đẩy mạnh SXKD được công ty đặc biệt chú trong, góp phần nâng cao năng suất thiết bị, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động SXKD. Đáng chú ý, nhằm giảm số lao động trực tiếp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, Công ty đã tích cực đầu tư các máy móc, thiết bị hiện đại như 3 máy xúc PC2000 dung tích gầu 12m3, 21 xe trọng tải trên 90 tấn, 6 hệ thống phun sương dập bụi, 1 xe tưới đường dập bụi chuyên dụng công suất lớn dung tích chứa 49 m3 nhằm tăng hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong và ngoài khai trường sản xuất.

Năm 2022, Than Hà Tu phấn đấu doanh thu 3,8 nghìn tỷ đồng, tiêu thụ 2,5 triệu tấn than
Q. Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Quảng báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Quyền Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Quảng cho biết, Công ty phấn đấu tăng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV). Cụ thể phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Đất đá chuẩn bị sản xuất 44 triệu m3; Than nguyên khai sản xuất 2,5 triệu tấn; Than tiêu thụ trên 2,5 triệu tấn; Doanh thu trên 3,8 nghìn tỷ đồng; Lương bình quân 11,5 tr đồng/người-tháng.

Năm 2022, Than Hà Tu phấn đấu doanh thu 3,8 nghìn tỷ đồng, tiêu thụ 2,5 triệu tấn than
Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy đề nghị, Công ty chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tạo tiền đề quan trọng cho cả năm 2022 và đó cũng là động lực cho cả tương lai; triển khai xây dựng bộ chỉ tiêu công nghệ đáp ứng nhu cầu dự án xuống sâu của mỏ và phương án khai thác trước, trong và ngay sau mùa mưa bão năm 2022, giảm tối thiểu ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết xấu; thực hiện tốt công tác bốc xúc, quản lý chất lượng than.

Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, quản lý, vận hành, phát huy các thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường trong sản xuất và khu vực. Bám sát phương án BVMT tổng thể mỏ Hà Tu với mục tiêu hướng tới mỏ than Hà Tu “ Sáng - Xanh - Sạch” và “Đưa công viên vào trong mỏ”; sớm đưa kho than mức +200 vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực Tây Bắc; quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, thiết kế cơ sở, đặc biệt là chỉ tiêu bóc đất; tăng cường đảm bảo ANTT trong khai thác, chế biến và vận chuyển than, bảo vệ ranh giới mỏ. Đối với các giải pháp mang tính dài hạn, Công ty cần rà soát, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến Dự án Bắc Bàng Danh và Dự thảo quy hoạch ngành Than trong đó có điều chỉnh công suất mỏ Hà Tu 2,7 triệu tấn/năm, đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong triển khai các công việc liên quan đến phát triển của Than Hà Tu./.