Đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Lán Nà Nưa, đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị Tiền bối cách mạng. Đoàn công tác NHNN cũng đến thăm và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP. Tuyên Quang).

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng, các bộ, công chức, viên chức, ngành Ngân hàng nguyện sẽ vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các vị Tiền bối cách mạng đã chọn; không ngừng nỗ lực phấn đấu, đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022; xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngân hàng Nhà nước trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Đề án xây nhà ở cho người nghèo Tuyên Quang
Đoàn công tác NHNN đến thăm quan và dâng hoa tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng

Đoàn cũng đến thăm quan và dâng hoa tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Theo lịch sử ghi lại, từ tháng 04/1952 đến tháng 10/1954, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đóng trụ sở tại Làng Cảy, xã Minh Khai (nay là thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Nơi đây, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam lần đầu tiên tổ chức phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, củng cố và ổn định hệ thống tiền tệ độc lập, tự chủ của nước ta, phát triển tín dụng Ngân hàng, phục vụ đắc lực sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc.

Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng, nâng cấp, tu bổ từ năm 2001 đến nay. Năm 2021 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Ngân hàng, công trình đã được cải tạo mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện với quy mô của một khu Di tích lịch sử Ngành.

Ngân hàng Nhà nước trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Đề án xây nhà ở cho người nghèo Tuyên Quang
Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú trao 20 tỷ đồng của ngành Ngân hàng hỗ trợ đề án xây nhà ở cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang

Làm việc với Đoàn công tác, ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của NHNN về tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và bám sát định hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến 31/12/2021, huy động vốn tại địa phương đạt trên 24.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đạt trên 22.230 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cuối năm 2020. Đối với tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị NHNN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng của dịch Covid-19; quy định cho vay đối với hộ thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất vùng khó khăn; huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại sự kiện, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú trao 20 tỷ đồng của ngành Ngân hàng hỗ trợ đề án xây nhà ở cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang./.