Tiến độ thu ngân sách đạt khá

Ttại buổi Họp báo thường kỳ quý III/2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 77 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 đạt 70,3% dự toán năm, tăng 4,5%).

Trong đó, thu nội địa thực hiện thu tháng 9 ước đạt 57,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 663,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016; riêng thu nội địa trừ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận còn lại và tiền bán bớt cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, ước đạt 519,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán năm, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 3,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 ước đạt 22 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 214 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 71,4 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 142,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán năm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính có 43/63 địa phương thu đạt trên 72% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 111 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 9 ước đạt 29,57 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt 166,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán năm, tăng 4,1% cùng kỳ năm 2016. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN ước đạt 53,1% dự toán năm (cùng kỳ năm 2016 đạt 56% dự toán); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đến nay chỉ đạt khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7% dự toán năm.

Chi dự trữ quốc gia lũy kế 9 tháng đạt 361 tỷ đồng, bằng 42,5% dự toán năm. Chi trả nợ và viện trợ lũy kế 9 tháng đạt 73,35 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, chi thường xuyên đã tăng tới 7% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể lũy kế chi thường xuyên 9 tháng đạt 659,25 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán năm.

Như vậy tính đến hết tháng 9/2017, bội chi ngân sách trung ương khoảng 69% dự toán năm, ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.


Toàn cảnh buổi họp báo của Bộ Tài chính quý III/2017

Bám sát các nhiệm vụ được giao

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh,, trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã bám sát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ được giao năm 2017. Nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 531,9 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 161,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; qua đó đã phát hiện khoảng 12 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 47 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2017 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, đã xuất cấp khoảng 109 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Về công tác cải cách thủ tục, hiện đại hóa hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Về cải cách thủ tục hành chính thuế, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế và đáp ứng thông lệ quốc tế. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt xây dựng Nghị định về hóa đơn điện tử. Công tác ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hành chính Thuế được tăng cường và đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực Hải quan, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện việc mã hóa chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để đồng bộ thông tin giấy phép từ Cổng thông tin một cửa quốc gia sang hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Tính đến tháng 9/2017 đã thực hiện rà soát và tổng hợp thành bộ TTHC liên quan đến hoạt động này gồm 231 TTHC. Đang triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp 9 tháng đầu năm cũng đã có những bước tiến quan trọng, số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa lũy kế 09 tháng đầu năm 2017, đã có 34 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 34 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.881 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung lực lượng và siết chặt quản lý việc thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo chỉ tiêu đã giao; Xây dựng đề án thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN đối với một số lĩnh vực trọng tâm, rủi ro cao về thuế là chuyển giá, tài nguyên khoáng sản, bất động sản, chuyển nhượng vốn, tài sản, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá... Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ./.