Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, ngày 20/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu. Hội nghị nhằm kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng năm 2023 và bàn, thống nhất nội dung thi đua năm 2024; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026...

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Tường Thu đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

“Trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mặc dù là Bộ có số lượng đề án được giao nhiều nhất (chiếm trên 16%), song Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác, không nợ đọng. Trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 2 Luật, 8 Nghị quyết của Quốc hội, 5 Nghị định của Chính phủ, 15 Thông tư, 17 Nghị quyết của Chính phủ, 5 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.”, Chánh Văn phòng Bộ Bùi Anh Tuấn cho biết, khi trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Theo Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Anh Tuấn, trong năm 2023, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 2 Luật, 8 Nghị quyết của Quốc hội, 5 Nghị định của Chính phủ, 15 Thông tư. Ảnh: MPI

Ông cho biết thêm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực hoặc giữ vai trò chủ trì, đầu mối tổng hợp của 6 Tổ công tác đôn đốc giải ngân, 26 đoàn công tác của Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tại các địa phương; Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, 7 Hội đồng điều phối vùng và nhiều Ban chỉ đạo khác; làm thường trực Hội đồng thẩm định và đã tổ chức thẩm định 5 quy hoạch vùng, 59 quy hoạch tỉnh, 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, 4 dự án quan trọng quốc gia, 41 chương trình, dự án lớn thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền nhiều đề án, báo cáo lớn, đã ban hành gần 13.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Lãnh đạo Bộ trả lời, giải đáp cụ thể, thẳng thắn nhiều nội dung

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Tường Thu trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị; Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Hoàng Văn Hà trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ 2024-2026 của Ban Thanh tra nhân dân.

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đưa ra một số ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, giải pháp liên quan đến cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Kiến nghị từ các đại biểu tham dự đã được Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan trả lời và giải đáp cụ thể, thẳng thắn. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2024-2026.

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2024-2025

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2023 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông đánh giá cao tính dân chủ tại Hội nghị được thể hiện qua các ý kiến đóng góp, tham luận trực tiếp đến từ các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, cũng như giải đáp thắc mắc của từ lãnh đạo Bộ và các đơn vị; đồng thời hy vọng tới đây, hoạt động công đoàn tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, chăm lo tới đời sống của các công đoàn viên...

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao tặng phần thưởng cho tổ chức, cá nhân. Ảnh: MPI

8 nội dung lớn trong phong trào thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết đồng lòng, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, hiệu quả bền vững, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024”. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2024, đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành tập trung thực hiện thi đua theo các nội dung chủ yếu sau.

Thứ nhất, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bám sát, nắm chắc tình hình kinh tế thế giới và trong nước để chủ động tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, các giải pháp trong trung và dài hạn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Thứ hai, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh đôn đốc, chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, đường ven biển, liên vùng, cảng hàng không, bến cảng, hạ tầng đô thị…, các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2024; điều chỉnh, xử lý những vấn đề đặt ra trong quản lý đầu tư công; kiên quyết loại bỏ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kiếm hiệu quả.

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát động phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: MPI

Thứ ba, triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, trọng tâm như: tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu; sửa đổi Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo…; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế… Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực.

Thứ tư, triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung vào một số đề án, nhiệm vụ trọng tâm như: Trình Chính phủ ban hành các Nghị định: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu… Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, để xây dựng Báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội XIV của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu các mô hình kinh tế mới. Tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ sáu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Nghiên cứu cơ chế và cụ thể hóa các quy định trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Liên kết, hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm huy động tối đa các nguồn hỗ trợ tài chính, tri thức tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, trong đó dự kiến đào tạo khoảng 50 nghìn nhân lực, chuyên gia cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Thứ bảy, tiếp tục điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, chính xác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức tốt Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Thứ tám, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; trình phê duyệt 5 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024 theo tinh thần tại Nghị quyết số 109/2023/QH15 của Quốc hội. Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch 5 vùng sau khi được phê duyệt; tham mưu phát huy hiệu quả các Hội đồng điều phối vùng, thúc đẩy liên kết vùng gắn với xúc tiến đầu tư.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Kế thừa những kết quả và thành tích đã đạt được trong những năm qua và năm 2023, với vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ khó và mới, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm của các đồng chí thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị và các cấp uỷ Đảng, chúng tôi tin tưởng rằng, năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường làm việc “xanh, sạch, đẹp”, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bản lĩnh, trí tuệ, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo./.