Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 10/3 tới đây, VNPT sẽ đấu giá gần 71,58 triệu cổ phần của mình tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) ở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tương đương 6,09% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại Maritime Bank. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, mức giá khởi điểm mỗi cổ phần MSB là 11.900 đồng. Như vậy, nếu đấu giá thành công, VNPT sẽ thu về ít nhất hơn 850 tỷ đồng.

Vào ngày 10/03 tới đây, hơn 71,5 triệu cổ phần Maritime Bank sẽ được VNPT bán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014, 2015 và báo cáo tài chính quí 03/2016 đã công bố, lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/09/2016 của ngân hàng là 182,3 tỷ đồng. Năm 2015 con số này là 116,3 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tính đến hết tháng 09/2016 là 1.203,3 tỷ đồng, năm 2015 là 1.586,9 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2015 thì ngân hàng có số nợ xấu trên sổ sách đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) khoảng 10.000 tỷ đồng (chưa kể số nợ bán thêm trong năm 2016, chưa được công bố). Tức là có thể hiểu Maritime Bank thuộc nhóm các ngân hàng thương mại đã bán nhiều nợ xấu trên sổ sách nhất cho VAMC.

Cũng theo báo cáo này, nợ bán cho VAMC tăng thêm 6.000 tỷ đồng trong năm 2015, tương ứng với mức giảm các khoản phải thu từ 11.500 tỷ đồng xuống 4.400 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã khởi động việc đấu giá thoái vốn cổ phần nắm giữ tại Maritime Bank năm 2016.

Được biết, Maritime Bank được thành lập từ năm 1991 tại Hải Phòng. Năm 2005, ngân hàng chính thức chuyển hội sở lên Hà Nội với 16 điểm giao dịch. Hiện nay, Maritime Bank có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 104.000 tỉ đồng. Trong đó, VNPT nắm giữ 6,09%, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Tiến nắm giữ 6,52% và các cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 87,39% vốn cổ phần./.