Thứ hai 04/03/2024 02:16 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Bổ sung quy định mới về quản lý ngoại hối trong mua - bán nợ của VAMC
Nợ xấu khó xử lý nhanh
NSNN có gián tiếp hỗ trợ xử lý nợ xấu
Nợ xấu lại "nhen nhóm"
Tăng nhiều quyền cho VAMC
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022