Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường vào HĐQT SSI
Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng điều hành Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng giám đốc SSI đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và định hướng kinh doanh cho năm 2022. Cụ thể, năm 2021 SSI thiết lập kỉ lục mới trong hoạt động kinh doanh sau hơn 20 năm hoạt động, với 7.786 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 72% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 3.365 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 116% so với năm 2020, và tăng 26% so với 2019 và 2020 cộng lại. Dư nợ ký quỹ của SSI cuối quý 4.2021 tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng. Năm 2021, SSI cũng ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về giá trị tổng tài sản - tăng 42%, đạt mức 50.793 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14.220 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn vốn và tăng trưởng 44% so với đầu năm. Đáng chú ý, trong năm 2021, SSI đã huy động được nguồn vốn đáng kể từ các khoản vay chi phí hợp lý từ các ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tín chấp - lên tới 267,5 triệu USD - thể hiện tín nhiệm của Công ty ngày càng nâng cao đối với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường vào HĐQT SSI
Số liệu hoạt động của SSI

Năm 2022, SSI có quan điểm tích cực đối với thị trường, theo đó, thị trường sẽ diễn biến thận trọng trong nửa đầu năm và rõ ràng hơn về triển vọng vào nửa cuối năm. Trên đánh giá chung đó, SSI thông qua cổ đông kế hoạch kinh doanh 2022 với 10.330 tỷ đồng doanh thu hợp nhất - tăng trưởng 31% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng - tăng trưởng 30% so với số thực hiện năm 2021, đi kèm là kế hoạch hành động cho từng khối kinh doanh. Công ty cũng nêu cao mục tiêu phát huy năng lực và vai trò của công ty chứng khoán đầu ngành, tăng cường các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư, nỗ lực khiến thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn hữu hiệu của nền kinh tế và giữ tài sản an toàn, hiệu quả cho người dân.

Đánh giá về kế hoạch, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Nam nhận định đây là một mục tiêu thách thức dựa trên cơ sở kịch bản thị trường tích cực hơn so với năm 2021, tuy nhiên với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững tốc độ tăng trưởng và tạo thêm giá trị cho các bên liên quan, SSI cũng đã chuẩn bị những phương án thực hiện cụ thể cho từng khối kinh doanh với tinh thần quyết liệt. Công ty tiếp tục khẳng định tăng trưởng bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên luôn là lựa chọn để công ty đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, cổ đông, đối tác và các nhà đầu tư.

Tại Đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh với mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực giao dịch cho vay ký quỹ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường vào HĐQT SSI
Ông Nguyễn Quốc Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được bầu làm thành viên độc lâp HĐQT SSI thay ông Ngô Văn Điểm đã hết nhiệm kỳ

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình đề nghị cổ đông phê chuẩn tiếp tục thực hiện phương án chào án thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 và sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán 6:1 đã thực hiện trong năm 2021 theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký chào bán lần này. Đây là nội dung mới phát sinh, chưa được công bố trong tài liệu họp Đại hội trước đó.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên độc lâp HĐQT thay ông Ngô Văn Điểm đã hết nhiệm kỳ./.