Chiều ngày 28/02, toàn bộ cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức bởi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và được kết nối với hơn 500 điểm cầu trên toàn quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến, trong đó có 3 điểm cầu kết nối trực tiếp với đường truyền của Đảng ủy Khối; 5 điểm cầu kết nối thông qua hình thức livestream.

Nhận diện và chủ động tích cực phòng ngừa về tham nhũng, tiêu cực hiện nay
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến (Ảnh: Lê Tiên)

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Đây là một cuốn sách có khối lượng tri thức lớn, tổng kết lý luận và thực tiễn tổ chức cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của cuốn sách mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng và đã đạt những kết quả toàn diện, tích cực.

Phần thứ nhất của cuốn sách viết về một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam gồm bài tổng quan đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bốn bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; nội dung phát biểu kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Nhận diện và chủ động tích cực phòng ngừa về tham nhũng, tiêu cực hiện nay
Điểm cầu Viện Chiến lược phát triển

Phần thứ hai gồm 14 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ những năm đầu đổi mới (1986) đến nay và 8 bài về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

Phần thứ ba tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, việc tổ chức Hội nghị này giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; từ đó chủ động tích cực phòng ngừa. Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong Cuốn sách./.