Sau thời gian dài trì hoãn việc áp dụng chế tài đối với các trường hợp không tuân thủ quy định về cơ cấu thành viên hội đồng quản trị độc lập, gần đây Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tiếp áp dụng chế tài xử phạt các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán không tuân thủ quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM) do không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể, trong khi khi hội đồng quản trị của Công ty có 4 thành viên, thì ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Trung Tưởng là Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên hội đồng quản trị sở hữu 1.739.457 cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ Công ty). Công ty còn bị phạt vì không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần bị phạt vì vi phạm quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập

Cùng với lỗi tương tự như trên, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (mã chứng khoán POW niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM), Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát cũng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt.

Một “ông lớn” khác cũng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì lỗi tương tự là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM). Theo đó, FLC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 125 triệu đồng, do FLC chưa có thành viên hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Đáng nói là các doanh nghiệp bị xử phạt trên đều là các công ty có quy mô lớn, có điều kiện về nhiều mặt, nhất là về tài chính, nhưng vẫn không tuân thủ quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, nhằm tăng tính minh bạch, khách quan trong hoạt động của hội đồng quản trị, cũng như cải thiện hiệu quả giám sát của thành viên hội đồng quản trị độc lập đối với hoạt động của hội đồng quản trị, cũng như ban điều hành của công ty.

Theo quy định tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thì cơ quan quản lý áp dụng mức phạt từ 100-150 triệu đồng đối với công ty đại chúng không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên không điều hành; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập…/.