Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, thị trường tiện tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, lạm phát được kiểm soát và mặt bằng lãi suất thị trường giảm.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước tiến hành điều chỉnh giảm với các mức lãi suất

Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 3 Quyết định điều chỉnh lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 6/8/2020 đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dữ trự bắt buộc của tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể như sau:

Quyết định số 1349/QĐ-NHNN, ngày 6/8/2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dữ trự bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,5%/năm, giảm 0,5% so với mức lãi suất trước. Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND duy trì 0%/năm.

Trong khi đó, theo Quyết định số 1350/QĐ-NHNN, ngày 6/8/2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN, thì mức lãi suất này sẽ là 0,8%/năm, giảm 0,2% so với thời điểm tháng 3/2020.

Cũng từ ngày 6/8, theo Quyết định số 1351/QĐ-NHNN, ngày 6/8/2020 mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN, thì mức lãi suất này là 0,8%/năm, tương đương mức giảm 0,2% so với mức lãi suất được NHNN ban hành kèm theo quyết định được ký ngày 16/3/2020.

Như vậy, mức giảm lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước lần này trong khoảng 0,2% - 0,5%/năm.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước tiến hành điều chỉnh giảm với các mức lãi suất nói trên. Lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 16/3/2020./.