Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (Mã chứng khoán: NHV) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đáng lưu ý, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, lấy từ lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là hơn 25,2 tỷ đồng, tính đến hết năm 2021.

NHV dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền thông qua Đại hội cổ đông năm 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của NHV được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội ngày 29/4/2022
Trong giai đoạn mới, CTCP Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam định hướng trở thành tập đoàn đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm...

Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện với tỷ lệ 0,7, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ mỗi quyền nhận được 0,7 cổ phiếu mới phát hành. Còn phương án trả cổ tức bằng tiền sẽ được thực hiện với tỷ lệ 7%, nghĩa là mỗi cổ phần nhận được số tiền trả cổ tức tương ứng là 700 đồng. Thời gian dự kiến thực hiện vào khoảng quý 2-3/2022 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu thuần của NHV đạt hơn 5 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn dịch vụ giới thiệu khách hàng. Doanh thu tài chính là hơn 1,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của NHV lần lượt đạt gần 6,15 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng, tương đương tăng 86% và tăng 122% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến hết năm 2021, tổng giá trị tài sản của NHV là hơn 60,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 57,5 tỷ đồng. NHV hiện có vốn điều lệ là 32,236 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện thành công, vốn điều lệ của NHV sẽ tăng lên hơn 54,8 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cũng nằm trong kế hoạch nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.

Thành lập vào đầu năm 2009, NHV từng được biết đến là doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu vào ngành cát thủy tinh trong giai đoạn 2017 - 2018. Gần đây, doanh nghiệp đang có định hướng nguồn lực đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm.

Đại hội cổ đông NHV cũng đã nhất trí thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (Nirvana Health Vietnam Joint Stock Company) và thông qua các quyết định quan trọng về việc tái cấu trúc bộ máy của Công ty cho phù hợp với định hướng, chiến lược mới. Cùng với đó, thống nhất cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của NHV theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Luật chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.

NHV dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền thông qua Đại hội cổ đông năm 2022
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soán NHV nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Trong giai đoạn mới, NHV định hướng nguồn lực trong tương lai để trở thành tập đoàn đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm. Qua đó, hướng tới hệ sinh thái hoàn chỉnh, phục vụ tệp khách hàng là các gia đình có điều kiện trung lưu nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và tận dụng thông minh các cơ hội, nâng cao tỷ suất sinh lời cho các nhà đầu tư.

Năm 2022, doanh nghiệp xác định đạt mục tiêu doanh thu 20 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 4 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, NHV sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh là đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại. Đồng thời, thực hiện các thương vụ M&A với các đối tác tiềm năng; tăng cường quản trị rủi ro của doanh nghiệp và chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tâm huyết, đạo đức. NHV cũng sẽ thông qua các kênh đầu tư chuyên nghiệp, tìm kiếm đối tác, cơ hội tiếp xúc với các mô hình kinh doanh các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá là thị trường giàu tiềm năng tại Việt Nam trong thời đại mới khi mức sống của con người được cải thiện, nhận thức về nhu cầu làm đẹp cũng ngày càng tăng cao, cùng với đó là sự phát triển của công nghệ đã giúp thúc đẩy rõ nét hơn nhu cầu này của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, trung niên và những người có thu nhập trung bình khá./.