InnoCity 2021 là Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam do Liên hiệp Hội sinh viên Việt Nam tại châu Âu khởi xướng với mong muốn mang đến cơ hội quy tụ tri thức trẻ người Việt và kêu gọi tinh thần đóng góp, cống hiến cho đất nước từ các bạn trẻ đang học tập, làm việc tại nước ngoài. Chương trình được bảo trợ bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

NIC bảo trợ Chương trình InnoCity 2021, kết nối tri thức trẻ người Việt trên toàn cầu
NIC là nơi kết nối, quy tụ các nỗ lực đổi mới sáng tạo cho khát vọng phát triển Đất nước
NIC được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giao nhiệm vụ phát triển mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua các hình thức kết nối, hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo của cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế.

Tháng 4 năm 2021, InnoCity 2021 bắt đầu được triển khai, kết nối, giới thiệu rộng rãi trong cộng đồng trí thức trẻ châu Âu và trên thế giới. Khởi đầu từ ý tưởng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan, InnoCity hướng tới mục tiêu lớn nhất là khai phá tiềm lực trẻ Việt Nam tại châu Âu, góp phần thúc đẩy khả năng tạo ra những sáng kiến đột phá mới giúp phát triển các thành phố của Việt Nam trở thành những đô thị đổi mới, thông minh và đáng sống nhất trong khu vực qua một sân chơi lớn, sáng tạo và nhiều ý nghĩa.

InnoCity 2021 có mục tiêu góp sức phục hồi kinh tế - xã hội của Việt Nam sau đại dịch Covid-19, đồng thời tạo cầu nối liên kết các nguồn lực hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo của người Việt trên phạm vi toàn cầu.

Được biết, Lễ công bố chính thức Chương trình có sự tham gia của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng với Đại diện Trung ương Đoàn; đại diện các Liên hiệp, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Hội sinh viên, tri thức và các chuyên gia trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, NIC được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg, ngày 02/10/2019, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là mô hình đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ thành lập và khác với mô hình trung tâm phổ biến ở các nước trên thế giới chủ yếu do doanh nghiệp, tập đoàn thiết lập và thường chỉ phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp.

NIC được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giao nhiệm vụ phát triển mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua các hình thức kết nối, hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo của cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế.

Trong định hướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NIC là nơi quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước, nơi cung cấp các cơ sở nghiên cứu, không gian làm việc, thử nghiệm sản phẩm và điều kiện hạ tầng tốt nhất phục vụ cho nghiên cứu phát triển các ý tưởng công nghệ theo chuẩn mực quốc tế, đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo vào một hệ sinh thái đầy đủ và hỗ trợ thông qua các cơ chế thuận lợi, đặc thù, từ đó hoàn chỉnh vòng kết nối, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

NIC được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn, chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước theo hướng đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0./.