Thứ sáu 23/07/2021 23:48 | Liên hệ Tòa soạn ISSN: 2734 - 9365
Tạo cơ chế cho NIC kết nối, xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo Việt Nam
Google phối hợp NIC hỗ trợ đào tạo nhân lực AI, Machine Learning tại Việt Nam
Kỷ nguyên mới sẽ ghi dấu son đổi mới sáng tạo Việt Nam
Doanh nghiệp cần “giữ lửa” đổi mới và cam kết đổi mới
Thành đoàn Hà Nội muốn hợp tác với NIC thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
Trên 14.000 lượt người tham gia Triển lãm đổi mới sáng tạo Việt Nam
McKinsey muốn xây trung tâm đổi mới sáng tạo thứ 7 tại Việt Nam
Đổi mới, sáng tạo là “chìa khóa” nâng tầm Việt Nam
Cơ hội để đổi mới mạnh mẽ
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021