Theo đó, 7 dự án được phê duyệt, bao gồm:

1- Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Tiền Giang;

2- Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai;

3- Trường trung cấp nghề Thái Nguyên;

4- Trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương;

5- Trường trung cấp nghề công đoàn Việt Nam;

6- Trường trung cấp nghề số 9 Quảng Bình;

7- Trường cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật số 1 Nghệ An.

Trong đó, đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật số 2 Đồng Nai từ năm 2018 - 2020 để mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.

Dự án Trường trung cấp nghề Thái Nguyên xây dựng từ năm 2017 - 2019, trong đó, xây dựng mới khu nhà học lý thuyết tại cơ sở 1; tại cơ sở 2 cải tạo trung tâm xúc tiến việc làm; sửa chữa, cải tạo ký túc xá; cải tạo, làm mới cổng, nhà bảo vệ, tường rào và phòng giao dịch tuyển sinh, tuyển lao động, giới thiệu việc làm và hợp tác đào tạo với nước ngoài.

Còn với Dự án Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An, đầu tư xây mới một nhà thi đấu thể dục - thể thao đa năng, sân vườn, hàng rào; hệ thống cấp điện, cấp nước và phòng cháy chữa cháy cùng một số hạng mục phụ trợ kèm theo với tổng mức đầu tư dự kiến 23 tỷ đồng./.