Tại Quyết định 593/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 22/4 (có hiệu lực từ ngày ký), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tiền tệ, thị trường vốn. Ảnh: QH

Trước khi được được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (hiện là Chủ tịch Quốc hội) được phân công giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo lĩnh vực thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Khi ông Vương Đình Huệ về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đang làm Chủ tịch nước) trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thị trường vốn, thị trường chứng khoán...

Ngoài Khối kinh tế tổng hợp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái còn được Thủ tướng giao nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo; phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.../.