Siết chặt kỷ cương giải ngân vốn đầu tư công

Chiều nay (ngày 9/6), là thành viên Chính phủ cuối cùng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, cho biết liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022, theo Văn phòng Quốc hội.

“Cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu về kết quả giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm làm chậm tiến độ giải ngân…”, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giải đáp nhiều nội dung chất vấn “nóng”
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều ngày 9/6 (ảnh: Quốc hội)

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân địa phương tăng cường giám sát các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời có ý kiến để đẩy nhanh tiến độ, phấn đầu hoàn thành kế hoạch đã đề ra…

Tiến độ lập quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương còn chậm

Trả lời đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề về công tác quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, tiến độ lập quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu, do tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, trong hai ngày qua, đã có 3 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp trả lời chất vấn, 2 Phó Thủ tướng và nhiều thành viên Chính phủ tham gia giải trình, trả lời chất vấn bổ sung tại hội trường. Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản và các đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp, nhưng chưa được trả lời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ nghiêm túc trả lời bằng văn bản gửi đến các đại biểu Quốc hội.

“Chính phủ cơ bản thống nhất về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch...”, ông Phạm Bình Mình cho biết.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp có mâu thuẫn; cần giảm bớt một số thủ tục sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên để lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch mà chưa được bố trí vốn và các quy hoạch được điều chỉnh; điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch, áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu để lập các quy hoạch mà chưa lựa chọn được nhà thầu, để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2230…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét, quyết nghị tại Kỳ họp này, làm cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch.

“Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội và tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành, hạ tầng quan trọng trong năm 2022; phấn đấu hoàn thành các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành quốc gia trong năm 2023…”, ông Phạm Bình Minh khẳng định.

Tạo đột phá hoàn thiện thể chế

Liên quan đến mối quan tâm của đại biểu Quốc hội về xây dựng thể chế, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn tình trạng phải điều chỉnh, chậm; nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật chưa được khắc phục triệt để; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, tiến độ rà soát, tháo gỡ vướng mắc còn chậm; còn xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ…

“Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả đột phá Chiến lược về hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung tiếp tục rà soát, triển khai quyết liệt, hiệu quả các trọng tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm gắn với việc thực hiện Đề án, định hướng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…”, ông Phạm Bình Minh cho biết.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế, số xã hội số. Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực./.