Ngày 4/3/2016, Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) được giới thiệu tới các nhà đầu tư với mức giá chào bán là 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Đến nay, sau 5 năm chính thức đi vào hoạt động (từ tháng 5/2016), Quỹ BVBF đã khẳng định được vị thế là quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt nhất thị trường Việt Nam với mức tăng trưởng đạt xấp xỉ 60%, tăng trưởng bình quân khoảng 13%/năm. Riêng trong năm 2020 Quỹ BVBF chia cổ tức 1.000 đồng/ccq, giá NAV/CCQ tại kỳ giao dịch ngày 3/3/2021 là 16.532 đồng.

Tăng trưởng của Quỹ BVBF kể từ 2016 đến nay

Với kết quả hoạt động khả quan, quỹ mở đang dần trở thành kênh đầu tư yêu thích của các nhà đầu tư cá nhân, bên cạnh những kênh đầu tư truyền thống khác. Kể từ sau thời điểm kết thúc chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu (IPO), Quỹ BVBF đã huy động thêm được 272 tỷ đồng từ gần 500 nhà đầu tư. Kết quả đầu tư vượt trội của Quỹ BVBF thể hiện khả năng vận hành quỹ hiệu quả của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) - đơn vị có lợi thế, uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư lãi suất cố định.

Quỹ BVBF tập trung vào các loại tài sản có độ an toàn cao như: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp có độ tín nhiệm cao, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản đầu tư lãi suất cố định khác. Quỹ BVBF được xem là kênh đầu tư hấp dẫn giúp các nhà đầu tư cá nhân có cơ hội tiếp cận và đầu tư gián tiếp một cách có hiệu quả vào các tài sản như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (http://www.baovietfund.com.vn) là đơn vị thành viên 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt, giữ vai trò trụ cột trong quản lý hoạt động đầu tư của toàn hệ thống Bảo Việt. Với tổng tài sản quản lý đạt gần 78.500 tỷ đồng, Baoviet Fund là một trong hai công ty quản lý quỹ có tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

BVBF tạo cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân, đầu tư gián tiếp một cách hiệu quả vào các tài sản như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp

Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, đa dạng về quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Hiện nay, Công ty đang quản lý 03 quỹ mở (BVFED, BVPF và BVBF), 01 quỹ thành viên (BVIF) và nhiều danh mục ủy thác của khách hàng. Hoạt động đầu tư của Baoviet Fund luôn đạt kết quả khả quan và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng ngay cả trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động./.