Trả lời đề nghị của Bộ Tài chính về góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trên cơ sở ý kiến của chuyên gia và doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý gửi Tổng cục Thuế.

Theo đó, liên quan đến tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, dự thảo dự kiến bổ sung quy định về trách nhiệm kê khai, khấu trừ thay thuế của các tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân. Tuy nhiên, dự thảo chưa có quy định thế nào được coi là “tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân”. Điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định mình có thuộc diện phải kê khai, khấu trừ thay hay không. Trên thực tế, một số cá nhân có thu nhập được chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp từ vật phẩm ảo do người dùng khác tặng khi thực hiện livestream trên nền tảng mạng xã hội, vậy câu hỏi đặt ra là mạng xã hội đó có được coi là tổ chức hợp tác kinh doanh hay không? Tương tự, liệu các sàn thương mại điện tử có thuộc diện này hay không, khi tại Điều 2.1 dự thảo quy định: Cá nhân kinh doanh thương mại điện tử là người nộp thuế. Để đảm bảo tính rõ ràng của quy định, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung khái niệm “tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân”, hoặc có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.

Quy định mới về thuế cần tránh rắc rối, làm khó cho hộ và cá nhân kinh doanh. Ảnh: TTXVN

Một nội dung mới đáng chú ý tại Điều 4.1.b của dự thảo là quy định hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế tháng. Với các hộ, cá nhân kinh doanh, vốn đã quen với chế độ thuế giản đơn, nay chuyển sang chế độ kê khai thuế chặt chẽ, phức tạp hơn, thì có thể dẫn đến một số khó khăn ban đầu cho họ. Bởi vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc cho phép một thời gian chuyển tiếp 3 năm không áp dụng các chế tài hành chính trong trường hợp phát hiện người nộp thuế thực hiện kê khai sai.

Một nội dung chưa ổn khác là tại Điều 4.2.a dự thảo quy định: Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thực hiện kê khai theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên, cách quy định như này dẫn đến bao hàm cả trường hợp các cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung số do các tổ chức (doanh nghiệp, nhà cung cấp nền tảng ở nước ngoài) chi trả, chẳng hạn các youtuber, blogger hay các cá nhân thực hiện công việc dịch phim cho các nền tảng phim trực tuyến. Trong khi đó, Điều 4.6 dự thảo đã quy định trách nhiệm kê khai, khấu trừ thay cho cá nhân của những đối tượng này. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định loại trừ trường hợp này.

Liên quan đến biểu mẫu, dự thảo quy định Mẫu biểu kê khai 01/CNKD áp dụng cho tất cả các trường hợp kê khai là chưa phù hợp với hộ, cá nhân kinh doanh. Lý do là mẫu biểu này có rất nhiều chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu chỉ áp dụng cho một tình huống kê khai đơn lẻ, do đó có thể khiến các hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình kê khai. Vì vậy, để đơn giản và thuận lợi cho việc kê khai, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng ban hành các mẫu biểu riêng biệt cho từng trường hợp kê khai.../.