Theo số liệu thống kê từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong Quý I/2018, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước đạt 58,01% (Quý I/2017 đạt 31,7%).

Trong đó, hai thành phố lớn của Việt Nam đạt tỷ lệ khá cao là TP. Hồ Chí Minh đạt 64,84% (Quý I/2017 đạt 42,29%) và TP. Hà Nội đạt 99,62% (Quý I/2017 đạt 62,03%). Số liệu về tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đều đã vượt chỉ tiêu so với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử.

Bảng: Tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Đơn vị: %

Các số liệu tại Bảng trên cho thấy người dân, doanh nghiệp hiện nay đã ngày càng tiếp cận nhanh hơn với công nghệ và các dịch vụ công trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng thay vì phải đến tận nơi đăng ký như trước đây theo truyền thống.

Đây là một lợi thế giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nắm bắt được thông tin và nhận kết quả hồ sơ qua mạng một cách nhanh chóng, đồng thời hạn chế tối đa những tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp của con người.

Bên cạnh đó, những thông tin về đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng Thông tin đã giúp các cơ quan, doanh nghiệp, người dân dễ dàng truy cập để có thông tin cụ thể về doanh nghiệp, tạo ra sự minh bạch và tăng cường giám sát của xã hội. Số lượng truy cập Cổng tính đến hết Quý I/2018 đã đạt gần 210 triệu lượt; riêng năm 2017 có hơn 105 triệu lượt (tăng gấp 2,5 lần so với năm 2016)./.