Kết quả kinh doanh mới nhất vừa được Công ty cổ phần Chứng khoán APG, mã chứng khoán APG niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công khai cho thấy sự có sự tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo tài chính quý III/2021, APG đạt 58,2 tỷ đồng doanh thu, 44,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này lần lượt chỉ đạt 7,4 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong quý III/2021 tăng mạnh chủ yếu do doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 21,5 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 30 tỷ đồng…, đều tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước nhờ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quý III/2021, Chứng khoán APG ghi nhận lãi tăng đột biến
9 tháng đầu năm nay, APG ghi nhận lãi tăng đột biến nhờ tận dụng được các cơ hội do sự khởi sắc của thị trường chứng khoán mang lại

Hiệu quả kinh doanh trong quý III/2021 khả quan đã giúp kết quả 9 tháng đầu năm nay của APG ghi nhận sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Công ty đạt 105,3 tỷ đồng doanh thu, 76,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm nay, trong khi các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước lần lượt chỉ đạt: 11,7 tỷ đồng và hơn 10 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do: lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi (FVTPL), doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới… đầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, APG có giá 17.600 đồng/cổ phiếu./.