Báo cáo tài chính quý II/2021 của Công ty Chứng khoán APG (mã APG, niêm yết HOSE) cho biết, trong kỳ, APG đạt hơn 33 tỷ đồng doanh thu, 23,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến so với các chỉ tiêu đạt được trong cùng kỳ năm trước lần lượt là 5,2 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong quý II/2021 tăng đột biến còn do trong khi doanh thu nhiều mảng hoạt động tăng mạnh, thì APG ghi nhận chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trong quý II năm nay tăng đột biến nhờ doanh thu từ nhiều mảng tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến sôi động, thanh khoản tăng cao.

Theo đó, trong quý II/2021, APG ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) là 15,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản lãi này. Trong kỳ, APG ghi nhận lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 4,7 tỷ đồng, doanh thu môi giới chứng khoán và hoạt động tư vấn tài chính đều đạt trên 4,5 tỷ đồng. Kết quả này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh khả quan trong quý II/2021 đã giúp bức tranh kinh doanh của APG tích cực trong 6 tháng đầu năm nay, khi ghi nhận đạt 46,2 tỷ đồng doanh thu, trên 32,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với lần lượt các chỉ tiêu đạt được trong cùng kỳ năm trước là 10,2 tỷ đồng và 4,3 tỷ đồng.

Chứng khoán APG lãi đột biến nhờ thị trường chứng khoán tăng nóng
Tận dụng tốt cơ hội do thị trường mang lại giúp APG ghi nhận lãi khả quan

Mới đây, Hội đồng quản trị của APG đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước, với khối lượng 20.000 trái phiếu, tương đương 200 tỷ đồng theo mệnh giá. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất không vượt quá 11,55%/năm. APG có kế hoạch phát hành đợt 1 trong tháng 7 này với 12 triệu trái phiếu, 8 triệu trái phiếu còn lại được phát hành trong đợt 2 dự kiến diễn vào tháng 12/2021. Lượng vốn huy động được trong các đợt phát hành này sẽ được APG sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh và bổ sung vốn lưu động.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu APG tăng nhẹ 2,4%, khi đóng cửa ở mức giá 9.350 đồng/cổ phiếu./.