Ngày 24/9 tới, Hiệp hội sẽ tổ chức sự kiện Đối thoại chính sách và Tọa đàm về kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, trái phiếu, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước như đại diện Bộ Tài chính, cùng các thành viên thị trường trái phiếu là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ... Sự kiện này được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cùng với công bố báo cáo thường niên thị trường trái phiếu Việt Nam năm 2020, công bố và trao giải các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2020, tại sự kiện, các thành viên thị trường sẽ được cập nhật và thảo luận về chính sách tiền tệ quý IV/2021 và định hướng năm 2022; chính sách tài khóa năm 2021 và định hướng cho năm 2022. Cùng với chuyên gia chia sẻ về triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu với chủ đề “Giá của sự phục hồi”, trong khuôn khổ sự kiện sẽ có phần tọa đàm về chủ đề: “Nhận định tình hình thị trường trái phiếu, tiền tệ và ngoại hối 3 tháng cuối năm 2021 và viễn cảnh 2022”./.