Theo Kho bạc Nhà nước, vào ngày 1/2 tới, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 3 đợt trái phiếu Chính phủ. Cụ thể, đợt đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm và 2 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 và 15 năm đều có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2023, Kho bạc Nhà nước đã công bố kế hoạch đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2023 (bao gồm cả khối trái phiếu phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam), trong đó, kế hoạch phát hành trong quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước chuẩn bị gọi thầu 10.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Năm 2023 sẽ phát hành 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (ảnh: VGP)

Tổng hợp của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành từ đầu năm 2023 đến nay đạt 32.832 tỷ đồng (tương ứng đạt 8,2% kế hoạch năm và 30,4% kế hoạch quý I/2023). Cụ thể, từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 16.332 tỷ đồng và 16.500 tỷ đồng...

Cũng theo VBMA, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 214.722 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương ứng 99,9% kế hoạch điều chỉnh năm 2022 (215.000 tỷ đồng, bao gồm cả trái phiếu phát hành bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Trong năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 17.900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm…/.