Theo tổng hợp của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 1/2023, trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước tổ chức 8 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu là 34.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 96,6%. Kho bạc Nhà nước gọi thầu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, tuy nhiên chỉ trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu, lần lượt ở mức 16.332 tỷ đồng và 16.500 tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tháng 1/2023 giảm ở tất cả các kỳ hạn
Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ theo kỳ hạn (nguồn: VBMA)

Lãi suất trúng thầu trung bình của trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm trong tháng 1/2023 xuống 4,45%; kỳ hạn 15 năm cũng giảm còn 4,65%, lần lượt giảm 0,3% và 0,22% so với tháng 12/2022.

Giá trị phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 1/2023 tương ứng 8,2% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng) và 30,4% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng). Trong tháng qua, không có trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào được phát hành.

Theo Trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia (Ủy ban giám sát tài chính quốc gia), trên thị trường sơ cấp, trong tuần từ ngày 16- 20/01/2023, giá trị đấu thầu ngày cuối tuần thành công là 12.000/12.500 tỷ đồng, trúng tương ứng với tỷ lệ là 96%. Trong đó, kỳ hạn trúng thầu phát sinh với lãi suất tương ứng so với tuần trước: 10 năm - lãi suất 4,36% (giảm 0,09 điểm %); 15 năm - lãi suất 4,56% (giảm 0,11 điểm %)...

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tháng 1/2023 giảm ở tất cả các kỳ hạn
Diễn biến giao dịch Outright và Repo theo tháng (nguồn: VBMA)

Trên thị trường thứ cấp, trong tháng 1 vừa qua, giá trị giao dịch thông thường (Outright) là 30.518 tỷ đồng, giao dịch mua bán lại (Repo) là 26.272 tỷ đồng, lần lượt giảm 47,4% và 7% so với tháng trước. Giá trị giao dịch trung bình/ngày của giao dịch Outright ở mức 1.907 tỷ đồng/ngày (giảm 27,7% so với tháng trước); giao dịch Repo đạt 1.642 tỷ đồng/ngày (tăng 27,9% so với tháng trước).

So với cùng kỳ năm trước, khối lượng giao dịch Outright và Repo trong tháng 1/2023 lần lượt giảm tới 80,1% và 74%. Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 7 năm đến 10 năm vẫn là những kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng qua. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 362 tỷ đồng trong tháng đầu của năm 2023, kéo dài chuỗi bán ròng kể từ tháng 3/2022.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ (theo phòng chào giá của VBMA) giảm ở tất cả các kỳ hạn. Lợi suất trung bình trái phiếu Chính phủ trong tháng 1/2023 hầu hết đều giảm trên 20 điểm so với tháng 12/2022 ngoại trừ kỳ hạn 20 và 30 năm giảm 13 điểm. Áp lực tăng lãi suất đã suy yếu đi khá nhiều trong thời điểm đầu năm, nhờ VND mạnh lên so với USD và lạm phát vẫn trong mức kiểm soát. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Việt Nam và Mỹ tiếp tục thu hẹp ở hầu hết các kỳ hạn trong tháng 1/2023, trong đó kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm mạnh nhất, lần lượt ở mức 9,6 điểm và 6,3 điểm so với tháng 12/2022…/.