Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, thực hiện nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, các ngân hàng thương mại nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi để cải thiện về chỗ ở.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/12 sẽ kết thúc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Cụ thể, bổ sung thêm ngân hàng cho vay từ 4 ngân hàng lên 19 ngân hàng; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến đối tượng, thủ tục xác nhận, điều kiện vay vốn; kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian cho vay đối với người dân từ 10 năm lên tối đa 15 năm, hàng năm xác định và công bố lãi suất ở mức ưu đãi dành cho người tham gia chương trình.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn tái cấp vốn đối với khách hàng cá nhân (bao gồm cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình).

Tính đến ngày 30/11/2016, Chương trình đã giải ngân là 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng. Trong đó, đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân (khách hàng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo/xây dựng nhà ở của mình) là 23.845 tỷ đồng, đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỷ đồng), dư nợ đạt 20.650 tỷ đồng.

Đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp (gồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội) 5.395 tỷ đồng. Từ ngày 01/06/2016 đã dừng giải ngân với nhóm khách hàng này, dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.

Trước đó,Ngân hàng Nhà nước cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, kịp thời trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, người dân.. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường công tác truyền thông về thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn đã được quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp là 01/06/2016 và nhóm khách hàng cá nhân là 31/12/2016.

Đồng thời,Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 5906/NHNN-TD, ngày 04/08/2016 và Công văn số 7196/NHNN-TD, ngày 26/09/2016 yêu cầu các ngân hàng thực hiện hướng dẫn, phổ biến đúng, đầy đủ về nội dung chính sách tới các bên có liên quan trong quá trình triển khai, đặc biệt giải thích rõ về thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của chương trình đến từng đối tượng khách hàng, mức lãi suất khách hàng sẽ phải trả sau khi kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Với nỗ lực của ngành ngân hàng, chính sách đã phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản hồi phục, giảm hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp vào sự khởi sắc của nền kinh tế trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở cải thiện về chỗ ở./.