Thứ ba 23/07/2024 07:32 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bộ KH&ĐT phải tham mưu "trúng, đúng, kịp thời”
Đến hết ngày 24/6, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 13,1% dự toán
Sẽ kết thúc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng vào ngày cuối cùng của năm 2016
2016-2020: Tăng trưởng xanh tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2024