Với chủ đề “Tiềm năng-cơ hội-hợp tác phát triển”, Hội nghị Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ được tổ chức tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự kiến, 600 đại biểu sẽ tham dự hội nghị.

Sẽ tổ chức Hội nghị
Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Vùng, mở ra “cơ hội mới” cho vùng đất “phên giậu” của Tổ quốc. Ảnh: MPI

Thông tin này được Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết tại cuộc họp báo về Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 11-NQ/TW) ngày 19/8.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, hiện có 2 vùng kinh tế - xã hội đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Nghị quyết số 11-NQ/TW) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Nghị quyết số 13-NQ/TW). Triển khai nhiệm vụ được giao, ngày 21/6/2022, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm sớm đưa Nghị quyết số 11-NQ/TW đi vào cuộc sống, dự kiến ngày 27/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức Hội nghị Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển” sẽ được tổ chức tại thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương: Bí thư, Chủ tịch và các Sở, ngành của địa phương trong vùng, một số tỉnh, thành phố trong Vùng và các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Vùng, mở ra “cơ hội mới” cho vùng đất “phên giậu” của Tổ quốc.

Đây là hội nghị “ba trong một”, được tổ chức không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW mà còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nhằm giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng Trung du và miền núi phía Bắc, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào trong Vùng, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Vùng Trung du miền núi phía Bắc: Tiềm năng và cơ hội”.

Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh, trước bối cảnh thực tiễn và các yêu cầu phát triển mới, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết bằng một tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới và hợp tác phát triển mới.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW, với mục tiêu phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết này.

Để triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 01/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết.

Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 11-NQ/TW, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể các dự án có quy mô lớn, liên vùng gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Chương trình hành động cũng nhằm thể hiện vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Vùng tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết 11-NQ/TW.

Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 17 nhiệm vụ cụ thể và 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể. Chương trình cũng đưa ra nhiều điểm mới, có tính đột phá trong phát triển của Vùng, nhất là về định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp rõ ràng gắn với chủ trương lớn về nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, sẽ là cơ hội cho vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sẽ góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị và đổi mới tư duy của các các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 11-NQ/TW.

Cùng với đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức song song với lễ trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất - kinh doanh của toàn Vùng. Đây chính là điều kiện tiên quyết để các kế hoạch, mục tiêu chiến lược được đặt ra tại Nghị quyết 11-NQ/TW có thể được hiện thực hóa.

Tại Họp báo, trả lời báo giới về việc làm thế nào để khơi dậy được tiềm năng của Vùng, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Chương trình hành động cũng tập trung xây dựng quy hoạch vùng với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn trong việc phân bổ không gian và tài nguyên phát triển hợp lý; hình thành hành lang kinh tế kết nối Bắc Giang – Thái Nguyên – Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội trong các lĩnh vực thế mạnh như điện – điện tử, cơ khí chế tạo… nhằm tận dụng lợi thế từ các dự án FDI lớn và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các cực tăng trưởng nông nghiệp chất lượng cao ở Sơn La hay chế biến gỗ ở Tuyên Quang…

“Trên cơ sở này, các bộ ngành và địa phương sẽ cùng tập trung xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển với việc đề xuất các cơ chế đặc thù liên quan tới ngân sách, thuế…”, ông Đông nói.

Đặc biệt, để các kế hoạch hành động của các địa phương diễn ra nhịp nhàng, Thứ trưởng cho rằng cần sớm nghiên cứu thành lập Hội đồng điều phối vùng. Hội đồng này sẽ giúp Thủ tướng điều phối hoạt động liên kết vùng, nhất là việc xử lý những vấn đề mang tính chất liên vùng. Trong đó, một Phó Thủ tướng sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng.

Thứ trưởng cũng đề nghị các nhà báo tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến mọi người dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề ra, phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao./.