Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh Báo cáo riêng quý IV.2021 và cả năm 2021. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 đạt lần lượt 2.681,5 tỷ đồng và 1.264,3 tỷ đồng. Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 7.772,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 71,7% và 112,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 ước đạt 3.350 tỷ đồng - đây là mức lợi nhuận kỉ lục SSI ghi nhận sau 21 năm hoạt động, vượt 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

SSI đạt trên 3.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021
Năm 2021, SSI đạt 27/29 hạng mục tại thưởng Asiamoney Broker Poll 2021 – Giải thưởng uy tín bậc nhất ngành chứng khoán

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 1.362,9 tỷ đồng trong quý IV, tăng trưởng 1,82 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tính riêng trong quý, số lượng tài khoản mở mới tại SSI tăng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ ký quỹ cuối quý IV tiếp tục tăng mạnh lên mức 22.700 tỷ đồng, tăng 4.600 tỷ đồng so với quý III và dẫn đầu toàn thị trường. Doanh thu từ dịch vụ cho vay và phải thu đạt 555,6 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, SSI đạt 27/29 hạng mục tại thưởng Asiamoney Broker Poll 2021 – Giải thưởng uy tín bậc nhất ngành chứng khoán. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp SSI chiến thắng 3 hạng mục quan trọng cho tổ chức là “Công ty chứng khoán nội địa tốt nhất Việt Nam”, “Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về Phân tích và nghiên cứu thị trường”, “Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới”.

Mảng dịch vụ Ngân hàng Đầu tư cũng ghi nhận một năm hoạt động thành công khi liên tục gặt hái nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, như giải thưởng “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam” của Tạp chí uy tín Alpha Southeast Asia và gần đây nhất là giải thưởng “Thương vụ M&A xuyên biên giới tốt nhất năm 2021” cho thương vụ Pharmacity do Tạp chí uy tín ngành tài chính Alpha Southeast Asia trao tặng.

Doanh thu từ Nguồn vốn & kinh doanh tài chính quý IV/2021 đạt 220 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với quý IV/2020. Hoạt động đầu tư ghi nhận 1.070 tỷ đồng doanh thu trong quý, chiếm 40% tổng doanh thu và tăng trưởng 94,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/12/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 50.359 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 13.887 tỷ đồng. Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, với giá chào bán là 15.000 đồng. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên 14.921 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.

Thông tin chi tiết về Báo cáo kinh doanh riêng quý IV và cả năm 2021 xem Tại đây.