Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, mã chứng khoán SSI niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hôm nay (ngày 25/4) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một năm 2022 biến động mạnh, khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Mức đỉnh của chỉ số VN-Index là 1.536,45 điểm thiết lập trong tháng 01/2022 trong khi mức đáy 873,78 điểm thiết lập trong tháng 11/2022, đồng nghĩa chỉ số giảm đến 43% từ đỉnh.

Trong bối cảnh đó, SSI không tránh khỏi những bất lợi từ môi trường kinh doanh, tuy nhiên với sự linh hoạt thích nghi với ngoại cảnh, Công ty vẫn đạt được những kết quả khả quan. Năm 2022, doanh thu thuần đạt gần 6.517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.110 tỷ đồng.

Năm 2023, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu 2.540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất

Kết quả kinh doanh SSI giai đoạn 2018 – 2022 (đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán

Trong đó, doanh thu vẫn đến từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là: dịch vụ chứng khoán, đầu tư, nguồn vốn và kinh doanh tài chính.

Năm 2023, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu 2.540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất

Cơ cấu doanh thu 2022. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán

Bước sang năm 2023, những sự kiện đổ vỡ ngân hàng lớn trên thế giới kèm hệ luỵ của một số sự vụ trái phiếu đã làm cho nhà đầu tư mất rất nhiều niềm tin vào thị trường, dự báo một năm có nhiều khó khăn đối với ngành tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng. Trong bối cảnh đó, SSI sẽ không ngừng nỗ lực kết nối các đối tác, nhà đầu tư tới những cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán, góp phần hình thành một kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Trên cơ sở chủ động đánh giá năng lực phát triển và điều kiện khách quan của thị trường, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2023, với chỉ tiêu: Doanh thu hợp nhất đạt 6.917 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.540 tỷ đồng. Hết quý I/2023, doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 610 tỷ đồng (tương đương 24% kế hoạch đề ra).

Cùng với đó, Đại hội cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với mức trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cổ phần). Tổng số tiền dự kiến cho việc trả cổ tức là hơn 1.500 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2023.

Đồng thời, SSI cũng sẽ tiếp tục thực hiện phương án chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 2023-2024, để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị của Công ty được ủy quyền để lựa chọn, đàm phám và quyết định nhà đầu tư, chi tiết phương án chào bán và thời gian triển khai cụ thể, cũng như các thủ tục khác để đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan…/.