Thứ sáu 12/04/2024 19:38 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hóa
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chậm giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
“Tôi là bộ trưởng chỉ làm việc nhà nước, công to việc lớn ở nhà vợ lo hết!”
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022