Thứ tư 29/06/2022 01:53 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Tháng 10/2020, cả nước có 12.205 DN đăng ký thành lập mới
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5/2020 có sự khởi sắc
Hơn 90 nghìn DN đăng ký thành lập mới trong 8 tháng
Quý I/2019: Hơn 28.000 doanh nghiệp thành lập mới
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021