Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 10/2020, cả nước có 12.205 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 165.601 tỷ đồng, tăng 18,4% về số doanh nghiệp và giảm 18,5% về vốn đăng ký so với tháng 9/2020, tăng 0,2% về số doanh nghiệp và tăng 15,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2020 là 72.413 người, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 12,7% so với tháng 9/2020.

Trong tháng 10/2020 cả nước cũng ghi nhận 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,4% so với tháng 9/2020, tăng 32,4% so với tháng 4/2020 (thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở nước ta) và giảm 30,4% so với cùng kỳ năm 2019. Một phần nguyên nhân dẫn đến số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ là do số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 10/2019 tăng đột biến (7.247 doanh nghiệp), tăng 109,9% so với cùng kỳ 2018 (cao hơn trung bình giai đoạn 2015-2018 là 70,6%).

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2020, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay có sự giảm sút nhẹ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Cụ thể, cả nước có 111.160 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019 (Bảng). Số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy quy mô của doanh nghiệp gia nhập thị trường đang có xu hướng tăng lên.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2020 là 850.315 lao động, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Phân theo lĩnh vực hoạt động, trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước có 15/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2019, đặc biệt đáng chú ý là các ngành: nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 35,9%); hoạt động dịch vụ khác (giảm 33,8%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 22,2%); dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 17,8%); kinh doanh bất động sản (giảm 17,6%); giáo dục và đào tạo (giảm 11,8%). Đây là những ngành được xem là chịu tác động nặng nề và lâu dài nhất bởi dịch bệnh Covid-19.

Ở xu hướng ngược lại, 2 ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký trong 10 tháng tăng so với cùng kỳ năm 2019 là sản xuất, phân phối điện, nước, gas có 4.241 doanh nghiệp (tăng 269,4%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 1.949 doanh nghiệp (tăng 31,1%). Do đây là những ngành nghề kinh doanh thiết yếu, dù có sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 những ngành này vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh, thêm vào đó là sự chuyển dịch xu hướng kinh doanh trong thời điểm hiện tại từ các ngành bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh sang những ngành nghề kinh doanh chịu ít rủi ro hơn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được tập trung phát triển; doanh nghiệp nông nghiệp phát triển mạnh.

Phân theo địa bàn, trong 10 tháng đầu năm 2020 ghi nhận sự giảm sút về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập ở 3/6 khu vực trên cả nước. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 46.025 doanh nghiệp (chiếm 41,4% cả nước). Tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng với 32.886 doanh nghiệp (chiếm 29,6% cả nước). Tây Nguyên là khu vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước với 4.072 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 3,7% cả nước).

Cũng trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước có 37.710 doanh nghiệp quy trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó đáng lưu ý là các ngành: bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (13.573 doanh nghiệp); xây dựng (5.537 doanh nghiệp); công nghiệp chế biến, chế tạo (4.620 doanh nghiệp); khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (2.485 doanh nghiệp); dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.185 doanh nghiệp); vận tải kho bãi (2.051 doanh nghiệp); dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.027 doanh nghiệp)...

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy những lĩnh vực chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh đã có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là các ngành nghề liên quan tới du lịch, lĩnh vực có sự tác động rất lớn đến nhiều ngành nghề dịch vụ khác.

Ngoài ra, trong 10 tháng đầu năm 2020, cả nước còn có 85.541 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bao gồm: 41.783 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 30.256 doanh nghiệp chờ giải thể; 13.502 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có 8.554 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,1% so với trung bình 10 tháng năm 2019./.