Thứ hai 20/05/2024 16:03 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Năm 2016, thiên tai đã làm thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỷ đồng
Cần nhìn lại quy hoạch các thủy điện
08 tháng đầu năm: mưa lũ gây thiệt hại 5.465 tỷ đồng
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022