Bloomberg | Getty Images

Để giỏi như một doanh nhân, “tư duy phát triển” là rất quan trọng, nhà sáng lập Virgin Group, Richard Branson giải thích trong một bài đăng blog gần đây. Điều đó có nghĩa là phải sẵn sàng để tìm hiểu, để mắc sai lầm và trải nghiệm.

Doanh nhân thành công luôn chấp nhận rủi ro, sẵn sàng để thất bại và sống với những hậu quả. Những người không thể đối mặt với những thách thức này có thể khó để trở thành các doanh nhân - hoặc họ phải thay đổi suy nghĩ của họ. Ngay cả những "người tài năng có tư duy chắc chẳn, ổn định và không sẵn sàng hoặc không muốn thực hiện những thay đổi cần thiết để cải thiện", doanh nhân tỷ phú viết.

Nói chung, một tư duy cố định có nhiều bất lợi, đặc biệt là trong tư tưởng của một doanh nhân. Khi một người nào là không muốn thay đổi hoặc cải thiện, kinh doanh đành chịu thiệt hại. Như Branson đã nói, "Ý tưởng trì trệ, doanh nghiệp ngừng phát triển, mọi người ngừng học tập."

Nếu bạn thấy mình có cảm giác bị mắc kẹt trong một tư duy cố định, đừng đổ lỗi cho chính mình. Khi lớn lên, chúng ta thường được dạy về rủi ro và một nỗi sợ rủi ro, Branson giải thích. Hãy xem xét như thế nào, các trường, lớp thường tạo động lực cho hầu hết học sinh nhiều hơn so với việc học.

Đó là thời gian để thay đổi suy nghĩ của bạn. Nhưng bạn bắt đầu ở đâu? Đơn giản: Bước ra khỏi vùng thoải mái của bạn. Theo đuổi tham vọng của mình, làm việc với những người khác, hãy tiến hành các bước mà sẽ giúp bạn phát triển và bạn sẽ nhanh chóng thấy một thay đổi trong cách bạn tiếp cận với cả doanh nghiệp và đời sống.