(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12, tháng 4 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Quốc Anh

Khoa Ngân hàng - Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh