(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Học viên Nguyễn Chí Khổng

Khoa Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh